Ból ramienia. Dowiedz się co może być przyczyną.

Co powoduje ból ramienia

Ból ramienia. Dowiedz się co może być przyczyną.

Czujesz ból ramienia? Skontaktuj się ze mną i skorzystaj z mojej pomocy!

Jak doskonale wiemy bez prawidłowo funkconującej obręczy ramiennej nie będziemy w stanie trenować w efektywny jak i prawidłowy sposób. To twierdzenie dotyczyć będzie właściwie każdego segmentu naszego ciała. Dziś zatrzymajmy się na obręczy ramiennej. Wielu osób trenujących na siłowni spotyka się z problemami właśnie w tym obszarze naszego ciała. Co musisz wiedzieć o obręczy ramiennej by trenować w prawidłowy ale przede wszystkim bezpieczny sposób?

Czym jest obręcz ramienna? 

Wiele osób definiuje obręcz ramienną w niewłaściwy sposób biorąc pod uwagę jedynie połączenie stawowe jakim jest staw ramienny. „Temat” obręczy ramiennej jest zdecydowanie szerszy a jego prawidłowa praca zależy od kilku innych bardzo istotnch połączeń stawowych. Na wstępie warto więc zdefiniować obręcz ramienną.

Co tworzy obręcz ramienną? 

OBRĘCZ RAMIENNĄ tworzą następujące stawy: 

 • Ramienny
 • Mostkowo-obojczykowy
 • Barkowo-obojczykowy
 • Połączenie łopatkowo-żebrowe (nie jest traktowane jako połączenie stawowe)
 • Oraz mięśnie zlokalizowanie w obszarze wyżej wymienionych połączeń stawowych

Dlaczego więc mimo tylu połączeń staw ramienny jest tak podatny na kontuzje? Przede wszystkim wynika to z jego budowy anatomicznej. Staw ramienny jest stawem KULISTYM WOLNYM o nieograniczonej możliwości wykonywania ruchu. Ruchy jakie zachodzą w stawie ramiennym to: 

 • Zgięcie oraz wyprost 
 • Przywodzenie oraz odwodzenie 
 • Rotacja wewnętrzna oraz zewnętrzna 
 • Ruch OBWODZENIA czyli kombinacja: prostowania, zginania, odwodzenia i przywodzeniania

Dlaczego staw ramienny jest podatny na kontuzje?

Przyjmuje się ze staw ramienny jest stawem podatnym na kontuzje. Wynika to z jego budowy anatomicznej.Dlatego też ból ramienia jest częstą przypadłością. Duża głowa kości ramiennej oraz płytka powierzchnia stawowa łopatki predysponują do powstawania urazów w obszarze tego stawu. Staw ramienny stabilizowany jest zatem nie przez struktury kostne a przez tak zwane tkanki miękkie takie jak: więzadła oraz mięśnie.

Co odpowiada za stabilizację stawu ramiennego?

Za stabilizacje stawu ramiennego odpowiedzialne są mięśnie potocznie nazywane „ROTATORAMI”. Są to mięśnie zapewniające właściwe ułożenie/ustawienie centralne głowy kości ramiennej w panewce. Są to następujące mięśnie: 

 • Nadgrzebieniowy
 • Podgrzebieniowy
 • Podłopatkowy 
 • Obły mniejszy 

Mięśnie stożka rotatorów współpracują z mięśniem naramiennym. Trójaktonowym mięśniem otaczającym staw ramienny.

Należy pamiętać że inicjatorem odwiedzenia jest mięsień nadgrzebieniowy (pierwsze 15 stopni ruchu). Jest też to mięsień najczęściej przeciążany.

Co powoduje że obręcz ramienna pracuje w taki sposób?

Tylko dzięki współpracy wszystkich trzech stawów obręczy barkowej oraz połączenia łopatkowo-żebrowego możliwa jest taka forma ruchomości tego obszaru. Zaburzenia w jednym z trzech stawów mogą znacznie wpływać na jakoś ruchu, ograniczać ruchomość a także przyczyniać się do stagnacji treningowej/braku postępu. Mogą też powodować ból ramienia. Uzasadnione jest traktowanie tych trzech połączeń stawowych jako „całość”.